- اتاق اصناف شهرستان پردیس - http://asnafpardis.com -

برپایی نماز پرشکوه عید سعید فطر در شهرستان پردیس

 

نماز عید سعید فطر در شهرستان پردیس با حضور با شکوه و گسترده شهروندان شهرستان پردیس برگزار شد.

شهروندان شهرستان پردیس در شهر پردیس، شهر بومهن و بخش جاجرود ضمن حضور در آیین با شکوه نماز عید فطر، شکر گزار توفیق خود در یک ماه روزه داری و بندگی پروردگار بودند.

 

 

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”