کد خبر: 8690

تاریخ انتشار: دی ۱۷, ۱۳۹۸

برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

•فایل پیوست •سایت نمایشگاه “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

•فایل پیوست

•سایت نمایشگاه

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه