اطلاعیه و بخشنامه ها

  • فهرست ۲۰۰ شرکت واردکننده برتر کشور گرجستان

      با احترام باستناد نامه شماره ۹۸/۱۱۴۱۹۳ مورخ ۹۸/۰۷/۰۱ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با موضوع فهرست ۲۰۰ شرکت وارد کننده برتر گرجی که می توانند واردکننده کالا از ایران باشند به اطلاع…