کد خبر: 5243

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ - ۴:۰۶

آیین نامه صدور پروانه کسب و کارهای مجازی

 

 

آیین نامه صدور پروانه کسب و کارهای مجازی

 

  آیین نامه تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی. (دریافت فایل)

  کسب و کارهای مشمول قانون نظام صنفی. (دریافت فایل)

 چک لیست الزامات فنی. (دریافت فایل)

 اینفوگراف مراحل صدور پروانه کسب و اعطاء نماد اعتماد الکترونیکی. (دریافت فایل)

 مبانی کسب و کارهای مشمول قانون نظام صنفی. (دریافت فایل)

دیدگاه بسته شده است.