- اتاق اصناف شهرستان پردیس - https://asnafpardis.com -

نشست هماهنگی در اجرای طرح شهید سلیمانی

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس، جلسه هماهنگی در راستای اجرای طرح شهید سلیمانی امروز(سه شنبه) باحضور مدیر بازرسی اتاق اصناف، فرمانده بسیج اصناف شهرستان پردیس و نمایندگان اداره بهداشت و جامعه بسیج پزشکی این شهرستان پیرو نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی واحد های صنفی برگزار گردید.