- اتاق اصناف شهرستان پردیس - https://asnafpardis.com -

دومین دوره انتخابات اتحادیه فناوران رایانه شهرستان پردیس

 

دومین دوره انتخابات کاملاً الکترونیکی اتحادیه فناوران رایانه و رسته های همگن شهرستان پردیس در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ در ساختمان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان برگزار شد.

 

 

در این انتخابات، ۱۶۴ رأی از مجموع ۲۷۹ عضو اتحادیه رأی‌گیری به عمل آمد و در پایان ۶ تعرفه باطله و تعداد ۱۵۸ تعرفه صحیح مأخوذه از صندوق‌های رأی‌گیری خارج شد.

در پایان نتیجه انتخابات به این صورت بود که سید حسین حسینی دماوندی با ۱۱۶ رأی به عنوان رئیس اتحادیه، رسول جوان کیا با ۵۰ رأی به عنوان نایب‌رئیس اول هیات مدیره، اعظم قربانی با ۴۵ رأی به عنوان نایب رئیس دوم، فیض اله اعرابی با ۳۹ رأی به عنوان دبیر و جمال بخشی با ۳۸ رأی به عنوان خزانه‌دار اتحادیه فناوران رایانه منصوب شدند.

 

 

در ادامه این رأی‌گیری مهدی یگانه مهر با ۳۷ رأی به عنوان علی‌البدل اول و وحید یگانه مهر با ۳۵ رأی علی‌البدل دوم هیأت مدیره شناخته شدند. مریم عربعلی با ۸۱ رأی به عنوان بازرس هیأت‌مدیره و داود آریاکیا با ۲۵ رأی علی‌البدل بازرسی اتحادیه فناوران رایانه و رسته‌های همگن شهرستان منصوب شدند.

تعداد کل آرای بازرسی اتحادیه ۱۶۴ رأی بود که تعداد ۱۳۳ برگ رأی صحیح و تعداد ۳۱ برگ رأی سفید و باطله در صندوق‌ها ریخته شد.

این انتخابات با حضور اعضای هیات اجرایی ثبت و به امضای اعضا رسید.

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”