اخبار برگزیده

  • مصوبات جلسه کمیته ایمنی کارگاه های تولیدی

    با احترام باستناد نامه شماره ۵۰۸۸/۹/ص/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ بخشداری مرکزی شهرستان پردیس، مصوبات جلسه کمیته ایمنی کارگاه های تولیدی بخش مرکزی شهرستان پردیس مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ جهت آگاهی و هرگونه بهره برداری به شرح فایل پیوست…

  • قیمت روغ خام و روغن نباتی

    با احترام باستناد نامه شماره ۷/۱۳۷/۳۹۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ اتاق اصناف ایران به اطلاع می رساند باستناد صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ کارگروه تنظیم بازار نرخ جدید انواع روغن نباتی در بسته بندی های مختلف و روغن خام،…

  • تمدید شش ماهه بدهکاران شبکه بانکی کشور

    با احترام باستناد نامه شماره ۳/۵۳۳۶/ص/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ فرمانداری شهرستان پردیس به اطلاع می رساند به سبب استمرار شرایط ناشی از بیماری کرونا و اثرات تعطیلی های وضع شده برای مشاغل و کسب و کارها،…