اسلایدر

  • دور جدید محدودیت های کرونایی در کشور آغاز شد

    به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس، فرزین درخشانپور، اصناف سطح شهرستان را به رعایت دستورالعمل های ستاد کرونا دعوت کرد. متن پیام به شرح زیر است: دور جدید محدودیت های کرونایی در کشور…

  • برگزاری جلسه شورای مهارت شهرستان پردیس

      جلسه شورای مهارت شهرستان پردیس با موضوع مهارت آموزی در محیط کار واقعی با حضور معاونت محترم برنامه ریزی اداری و اقتصادی فرمانداری شهرستان پردیس، رئیس محترم مرکز فنی و حرفه ای شهرستان ،رئیس…