گزارش

  • نشست برنامه عملیاتی مشارکتی

    به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس، نشست برنامه عملیاتی مشارکتی با حضور کارشناس آموزش و ارتقا سلامت شبکه بهداشت و درمان پردیس پایکاه سلامت فاز۴ با هدف ارتقا آگاهی، نگرش وعملکرد کارکنان در…