استقلال کردستان

  • توافق مهم دو حزب بزرگ کردی

    حزب دمکرات (پارتی) و اتحادیە میهنی (یکیتی)، در نشستی که روز یکشنبه برگزار کردند به توافقاتی در زمینه های گوناگون از جمله برگزاری همه پرسی استقلال کردستان دست یافتند. بە گزارش مدار شرقی ، در…