دیده بان حقوقو بشر

  • اعتراض دیده بان حقوق بشر به اسرائیل

    دیده بان حقوق بشر با انتشار گزارش مفصلی نسبت به اقدامات رژیم صهیونیستی مبنی بر اجازه ندادن به اعضای این سازمان برای ورود به نوار غزه و ارائه گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر در…