رژیم صهیونیستی

  • اعتراض دیده بان حقوق بشر به اسرائیل

    دیده بان حقوق بشر با انتشار گزارش مفصلی نسبت به اقدامات رژیم صهیونیستی مبنی بر اجازه ندادن به اعضای این سازمان برای ورود به نوار غزه و ارائه گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر در…

  • راه اندازی سامانه ضد موشکی جدید

    نخست وزیر رژیم صهیونیستی از راه اندازی سامانه ضد موشکی جدید خود به نام «فلاخن داوود» خبر داد که هدف از استقرار آن مقابله با موشک های میان برد ذکر شده است. به گزارش مدار شرقی ،سایت…