سامانه

  • بازگشایی دوباره سامانه سهام عدالت

    بنا بر اعلام قبلی سازمان خصوصی‌سازی،سامانه سهام عدالت از امروز ۱۴ فروردین دوباره بازگشایی خواهد شد. به گزارش مدار شرقی ، سامانه سهام عدالت از امروز دوشنبه(۱۴ فروردین ماه) بنا بر اعلام قبلی سازمان خصوصی سازی…