سامانه ضد موشکی

  • راه اندازی سامانه ضد موشکی جدید

    نخست وزیر رژیم صهیونیستی از راه اندازی سامانه ضد موشکی جدید خود به نام «فلاخن داوود» خبر داد که هدف از استقرار آن مقابله با موشک های میان برد ذکر شده است. به گزارش مدار شرقی ،سایت…