شرکت ملی گاز ایران

  • هشدار مصرف گاز را جدی بگیرید

    اگرچه توسعه فازهای پارس جنوبی ظرفیت تولید گاز کشور را به یک میلیارد متر مکعب در روز رسانده اما افزایش مصرف گاز نگرانی هایی را برای تامین نیاز بخش خانگی و تجاری به وجود آورده…