فرزین درخشانپور

  • دور جدید محدودیت های کرونایی در کشور آغاز شد

    به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس، فرزین درخشانپور، اصناف سطح شهرستان را به رعایت دستورالعمل های ستاد کرونا دعوت کرد. متن پیام به شرح زیر است: دور جدید محدودیت های کرونایی در کشور…