معاون وزیر جهادکشاورزی

  • ادامه خودکفایی در تولید و صادرات گندم

    معاون وزیر جهادکشاورزی با پیش بینی تولید ۱۳ تا ۱۴ میلیون تنی تولید گندم گفت: در سال جاری خودکفایی در تولید و نیز صادرات گندم استمرار می‌یابد. به گزارش مدار شرقی به نقل از خبرگزاری…