پناهجویان سوری

  • امیدوار به تغییر رفتار اعراب

    معاون کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ضمن انتقاد از مسئولیت ناپذیر بودن عربستان در قبال رخداد های سوریه ،ابراز امیدواری کرد که رفتار ۶ کشور  عضو شورای همکاری خلیج فارس در این باره تغییر کند.…