چین

  • توافق پکن و ریاض بر سر گسترش روابط نظامی

    دو کشور چین و عربستان سعودی بر سر گسترش روابط  میان دو کشور و ارتقا همکاری های نظامی توافق کردند. به گزارش  مدار شرقی، به نقل از خبرگزاری رویترز، «شو کیلیانگ»، معاون کمیسیون مرکزی ارتش…