کاربران اینترنت

  • تخمین تعداد کاربران ایرانی اینترنت

    آمارهای رسمی گویای آن است که تعداد قابل توجهی از ایرانیان برای دسترسی به اینترنت از تلفن همراه بهره می‌گیرند و بدین ترتیب بیش از ۲۷ میلیون کاربر اینترنت موبایل در ایران وجود دارد. به…