کتابفروشان

  • جزئیات پرداخت تسهیلات جدید کرونا

    معاون اشتغال وزیر کار از پرداخت تسهیلات کرونایی جدید در کشور خبر داد و گفت: بیش از ۷۰ درصد شاغلینی که به دلیل کرونا بیکار شدند، زنان هستند. به گزارش ایسنا، در اجرای مصوبات ستاد…