کیت تشخیص کرونا

  • تولید کیت کرونا با کاهش امکان نتیجه‌گیری منفی کاذب

    محققان یکی از شرکت‌های دانش بنیان پارک فناوری پردیس، کیت شناسایی ویروس کرونای ۲ نشانگان تنفسی کرونا عرضه کرده اند که امکان تشخیص منفی کاذب در آن کاهش یافته است. به گزارش ایسنا، تشخیص بیماری تنفسی کووید- ۱۹ و…