کد برگه: 5275

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی ( موضوع تبصره بند م ماده ۳۷ ق.ن.ص)

    دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی (موضوع تبصره بند م ماده ۳۷ قانون نظام صنفی)   ماده۱ـ تعاریف: – قانون: قانون نظام صنفی. – دبیرخانه: دبیرخانه هیات عالی نظارت. – کمیسیون نظارت: کمیسیون نظارت شهرستان. – اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان. نحوه تصویب ساعات کار توسط کمیسیون نظارت: ماده۲- […]

 

 

دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی
(موضوع تبصره بند م ماده ۳۷ قانون نظام صنفی)

 

ماده۱ـ تعاریف:

– قانون: قانون نظام صنفی.

– دبیرخانه: دبیرخانه هیات عالی نظارت.

– کمیسیون نظارت: کمیسیون نظارت شهرستان.

– اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان.

نحوه تصویب ساعات کار توسط کمیسیون نظارت:

ماده۲- اتاق اصناف می بایست با توجه به طبیعت و نوع کار واحدهای صنفی و با استفاده از ظرفیت کمیسیون امور اقتصادی اتاق نسبت به تنظیم ساعت کار و ایام تعطیل آنان اقدام و پس از تایید اجلاس اتاق برای تصویب به کمیسیون نظارت ارسال نماید.

ماده۳– کمیسیون نظارت با موظف است درنظر گرفتن نوع فعالیت و ملاحظات لازم دیگر(از جمله سیاحتی، زیارتی و انتظامی) پیشنهاد اتاق اصناف را در جلسه کمیسیون نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره- ساعات کار واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه کشوری تابع ساعت کار فروشگاه یا دفتر مرکزی و یا حسب مورد دستگاه تخصصی ذی‌ربط می باشد.

نحوه تعیین ایام تعطیل واحدهای صنفی:

ماده۴- ایام تعطیل واحدهای صنفی مطابق تقویم رسمی کشور می باشد. کمیسیون نظارت موظف است حسب ضرورت (نظیر ماه مبارک رمضان و یا تعطیلات نوروز) حسب ضرورت نسبت به تعیین شیفت کاری جهت رسته ها و یا تعدادی از واحدهای صنفی، بمنظور جلوگیری از عسر و حرج مردم در تامین مایحتاج ضروری اقدام نماید.

سایر مقررات:

ماده۵- اتاق اصناف با همکاری اتحادیه های ذی‌ربط می بایست مصوبات کمیسیون نظارت درخصوص ساعت کار و ایام تعطیل را از طریق درج در روزنامه های کثیرالانتشار محلی و یا سایر طرق مقتضی به اطلاع واحدهای صنفی مربوطه و مصرف کنندگان برساند.

ماده۶- واحدهای صنفی می بایست اطلاعیه ساعت کار خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به نحوی که در معرض دید همگان باشد نصب نمایند.

ماده۷- اتحادیه های صنفی موظفند ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصویب ساعات کار و ایام تعطیل، نحوه اجرا و بازخورد آن را جهت انجام اصلاحات احتمالی از طریق اتاق اصناف به کمیسیون نظارت گزارش نمایند. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی به ترتیب بر عهده اتحادیه و اتاق اصناف می باشد.

تبصره: در صورت عدم رعایت مقررات ساعات کار از سوی واحدهای صنفی می بایست مطابق بند (۴) ماده (۲) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۸) قانون اقدام گردد.

ماده۸- این دستورالعمل در اجرای تبصره بند (م) ماده (۳۷) قانون نظام صنفی، مشتمل بر (۸) ماده و (۲) تبصره با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.

دیدگاه بسته شده است.