کد برگه: 5272

تاریخ انتشار: 3 می 2018

دستورالعمل چگونگی به کار گیری و انتصاب کارکنان و مشاورین اتاق های اصناف شهرستان ها ( موضوع آیین نامه ماده ۳۶ ق.ن.ص)

    دستورالعمل چگونگی به کارگیری و انتصاب کارکنان و مشاورین اتاق های اصناف شهرستان ها   مقدمه: به منظور ایجاد زمینه های لازم در به کارگیری نیروی انسانی خلاق و متعهد در اتاق اصناف شهرستان منطبق با نیاز آن و همچنین صیانت از نیروهای متخصص موجود، اتاق اصناف موظف است در به کارگیری و […]

 

 

دستورالعمل چگونگی به کارگیری و انتصاب کارکنان و مشاورین
اتاق های اصناف شهرستان ها

 

مقدمه:

به منظور ایجاد زمینه های لازم در به کارگیری نیروی انسانی خلاق و متعهد در اتاق اصناف شهرستان منطبق با نیاز آن و همچنین صیانت از نیروهای متخصص موجود، اتاق اصناف موظف است در به کارگیری و انتصاب کارکنان و مشاورین خود، مفاد ذیل را رعایت نماید:

الگوهای ساختار سازمانی:

ماده۱ـ ساختار سازمانی:

هیأت رییسه اتاق اصناف بر حسب آمار کارکنان، اتحادیه ها و واحدهای صنفی شهرستان نسبت به انتخاب و تصویب یکی از الگوهای ساختار سازمانی و تشکیلاتی که متعاقباً توسط اتاق اصناف ایران تهیه و ارسال می شود اقدام نماید.

ماده۲- اتاق اصناف لازم است با توجه به ساختار اتاق، از بین کارکنان واجد شرایط موجود، نسبت به انتصاب آنها در سمت های تعیین شده اقدام نماید.

تبصره: رییس اتاق اصناف مکلف است از بین مدیران اتاق، کمیته ای سه نفره جهت انجام فرآیند جذب و یا تطبیق شرایط پرسنل با ضوابط این دستورالعمل تشکیل دهد.

ماده۳- در صورتی که اتاق اصناف جهت ایجاد ساختار سازمانی خود با کمبود پرسنل مواجه بوده و بودجه و امکانات لازم را جهت جذب نیروهای مورد نیاز دار باشد، می تواند با به کارگیری افراد واجد شرایط (دارای حداقل مدرک کارشناسی مرتبط) نسبت به تکمیل ساختار سازمانی خود اقدام نماید.

ماده۴- در صورتی که برخی از پرسنل موجود شرایط احراز پست های سازمانی مطابق چارت مصوب را نداشته باشند، کمیته موضوع تبصره ماده (۲) با تأیید رییس اتاق می تواند با توجه به سابقه کار و تجربه در مشاغل تخصصی مرتبط از خدمات اینگونه افراد در پست های سازمانی مذکور استفاده نماید.

ماده۵- در صورتی که پرسنل موجود شرایط انطباق مطابق ماده (۴) را نداشته باشند رییس اتاق موظف است با رعایت قانون کار، به تدریج نسبت به تعدیل و جذب پرسنل مطابق ساختار مصوب اقدام نماید.

ماده۶- تعداد پرسنل خدماتی و پشتیبانی حداکثر معادل بیست درصد کل پرسنل می باشد.

ماده۷- جذب پرسنل جدید زیر نظر کمیته موضوع تبصره ماده (۲) این دستورالعمل بوده و صرفاً از طریق آگهی در روزنامه های سراسری یا محلی خواهد بود.

ماده۸ـ اتاق اصناف می بایست از طریق مصاحبه حضوری (توسط کمیته موضوع تبصره ماده (۲)) نسبت به بکارگیری کارکنانی که بیشترین امتیاز را کسب نموده اند، اقدام نمایند. بکارگیری پرسنل جدید در اتاق به مدت شش ماه به صورت آزمایشی می باشد و اتاق مکلف است در این مدت نسبت به پرداخت حقوق و مزایای آنان مطابق قانون کار اقدام نماید.

ماده۹- کارکنان شاغل در اتاق اصناف مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی می باشند و نحوه بکارگیری و میزان حقوق و مزایا و سایر امور مربوطه براساس این قانون می باشد. مبلغ قرارداد نباید از حداقل قانون کار کمتر باشد. در غیر این صورت مسئولیت آن با رییس اتاق است.

ماده۱۰- بکارگیری کارکنان بازنشسته دستگاه های دولتی و یا نهادهای عمومی که دارای سوابق و تجربه لازم در امور اصناف و تشکل های صنفی هستند صرفاً به صورت پاره وقت و یا قرارداد پروژه ای برابر مقررات بلامانع می باشد.

ماده۱۱- اتاق اصناف مکلف است ظرف شش ماه تمهیدات لازم جهت انجام آموزش های مهارتی کارکنان اتاق در پست های جدید سازمانی را فراهم نماید.

ماده۱۲- به منظور تقویت بنیه کارشناسی و توانمندی کمیسیون های تخصصی اتاق، بررسی مشکلات و چالش ها و ارایه راه کارهای مناسب در سطح محلی و ملی، رییس اتاق اصناف می تواند نسبت به بکارگیری مشاورین پاره وقت از بین افراد دارای تجربه و یا تحصیلات تخصصی مرتبط با امور اصناف اقدام نماید. حق الزحمه مشاورین با پیشنهاد رییس اتاق و تأیید هیأت رییسه پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۳- اتاق اصناف ایران موظف است بر اجرای صحیح این دستورالعمل نظارت نماید.

ماده۱۴- این دستور العمل توسط اتاق اصناف ایران پیشنهاد و در تاریخ ۹۴/۱۰/۱۳ به تأیید دبیرخانه هیأت عالی نظارت رسیده است.

دیدگاه بسته شده است.