آگهی فراخوان شرکت در انتخابات اتحادیه آرایشگران زنانه و رسته های همگن شهرستان پردیس(نوبت دوم) با احترام در استای اجرای ماده ۱۱ آیین نامه (موضوع تبصره (۳) ماده (۲۲) قانون…

آگهی فراخوان انتخابات میان دوره هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان پردیس با احترام در استای اجرای ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صفی…

آگهی فراخوان شرکت در انتخابات اتحادیه آرایشگران زنانه و رسته های همگن شهرستان پردیس با احترام در استای اجرای ماده ۱۱ آیین نامه (موضوع تبصره (۳) ماده (۲۲) قانون…

برگزاری انتخابات الکترونیکی اتحادیه نانوایان و قنادان شهرستان پردیس انتخابات اتحادیه نانوایان، قنادان و خشکه پزان و رسته های همگن، در روز دوشنبه مورخ…

آگهی فراخوان شرکت در انتخابات اتحادیه نانوایان و قنادان شهرستان پردیس با احترام در استای اجرای ماده ۱۱ آیین نامه (موضوع تبصره (۳) ماده (۲۲) قانون…

برگزاری انتخابات الکترونیکی اتحادیه لوازم خانگی شهرستان پردیس انتخابات اتحادیه لوازم خانگی و رسته های همگن، در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ از ساعت…

برگزاری انتخابات الکترونیکی اتحادیه ماشین ساز و فلزتراش شهرستان پردیس انتخابات اتحادیه ماشین ساز و فلزتراش، در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ از ساعت ۹…

برگزاری انتخابات الکترونیکی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس انتخابات اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری، در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ از ساعت ۹ صبح…

برگزاری انتخابات الکترونیکی اتحادیه فناوران رایانه شهرستان پردیس انتخابات اتحادیه فناوران رایانه و رسته های همگن، در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ از ساعت…

آخرین اخبار

اخبار شهرستان