کد خبر: 10004

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۹

ثبت فاکتورهای فروش واحدهای تولیدی در سامانه جامع تجارت

  با احترام باستناد نامه شماره ۹۹/۱۲۲۳۸۹ مورخ ۹۹/۰۶/۳۱ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، نامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر ثبت فاکتورهای فروش واحدهای تولیدی در سامانه تجارت جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   •فایل پیوست   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۹۹/۱۲۲۳۸۹ مورخ ۹۹/۰۶/۳۱ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، نامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر ثبت فاکتورهای فروش واحدهای تولیدی در سامانه تجارت جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه