کد خبر: 10134

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۹

فرآیند جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی

  با حترام باستناد نامه شماره ۹۹/۱۲۵۱۷۶ مورخ ۹۹/۰۷/۰۶ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص فرآیند جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی، نامه شماره ۹۹/۱۰۰/۲۲۲۱۸ مورخ ۹۹/۰۷/۰۲ سازمان توسعه و تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   •فایل پیوست   “روابط عمومی اتاق […]

 

با حترام

باستناد نامه شماره ۹۹/۱۲۵۱۷۶ مورخ ۹۹/۰۷/۰۶ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص فرآیند جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی، نامه شماره ۹۹/۱۰۰/۲۲۲۱۸ مورخ ۹۹/۰۷/۰۲ سازمان توسعه و تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/asnafpar/public_html/wp-content/themes/mweb-irpress2/comments.php on line 81