کد خبر: 10174

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۹

دستورالعمل فرآیند نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی

  با احترام باستناد نامه شماره ۷/۱۳۵/۱۰۰۲۳ مورخ ۹۹/۰۸/۱۲ اتاق اصناف ایران، دستورالعمل فرآیند نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی (الزامات محیط کار – مدیریت بیماری کرونا) به شرح فایل پیوست جهت بهره برداری اعلام می گردد.   •فایل پیوست   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۷/۱۳۵/۱۰۰۲۳ مورخ ۹۹/۰۸/۱۲ اتاق اصناف ایران، دستورالعمل فرآیند نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی (الزامات محیط کار – مدیریت بیماری کرونا) به شرح فایل پیوست جهت بهره برداری اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه