کد خبر: 10182

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۹

دستورالعمل اجرایی نحوه تشخیص ارز حاصل از صادرات خدمات (گواهی صادرات خدمات)

  با احترام باستناد نامه شماره ۹۹/۱۳۰۹۲۷ مورخ ۹۹/۷/۱۶ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص دستورالعمل اجرایی نحوه تشخیص ارز حاصل از صادرات خدمات (گواهی صادرات خدمات) موضوع تبصره ۳ ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات،دستورالعمل مذکور جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   •فایل […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۹۹/۱۳۰۹۲۷ مورخ ۹۹/۷/۱۶ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص دستورالعمل اجرایی نحوه تشخیص ارز حاصل از صادرات خدمات (گواهی صادرات خدمات) موضوع تبصره ۳ ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات،دستورالعمل مذکور جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه