کد خبر: 10187

تاریخ انتشار: 9 نوامبر 2020

دستورالعمل جامع ضوابط و طرح های حمایتی مرتبط با تسهیلات از محل وجوه اداره شده

  با احترام باستناد نامه شماره ۱۱۷/۱۳/۳۵۷۵ مورخ ۹۹/۸/۱۴ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پردیس درخصوص دستورالعمل جامع ضوابط و طرح های حمایتی مرتبط با تسهیلات از محل وجوه اداره شده،دستورالعمل مذکور جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   •فایل پیوست   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۱۱۷/۱۳/۳۵۷۵ مورخ ۹۹/۸/۱۴ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پردیس درخصوص دستورالعمل جامع ضوابط و طرح های حمایتی مرتبط با تسهیلات از محل وجوه اداره شده،دستورالعمل مذکور جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/asnafpar/public_html/wp-content/themes/mweb-irpress2/comments.php on line 81