کد خبر: 10200

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۹

درخواست کمیته ملی المپیک مبنی بر سوء استفاده از علامت تجاری ایشان توسط فعالان اقتصادی

  با احترام باستناد نامه شماره ۹۹/۱۳۷۷۳۹ مورخ ۹۹/۰۸/۰۳ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، درخواست کمیته ملی ج.ا.ا مبنی بر صیانت از نام و علامت تجاری کمیته بین المللی (با نشان ۵ حلقه و عنوان کمیته) و همچنین نام و نشان تجاری کمیته ملی المپیک ج.ا.ا (با نشان پرچم سه رنگ ج.ا.، ۵ […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۹۹/۱۳۷۷۳۹ مورخ ۹۹/۰۸/۰۳ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، درخواست کمیته ملی ج.ا.ا مبنی بر صیانت از نام و علامت تجاری کمیته بین المللی (با نشان ۵ حلقه و عنوان کمیته) و همچنین نام و نشان تجاری کمیته ملی المپیک ج.ا.ا (با نشان پرچم سه رنگ ج.ا.، ۵ حلقه و عنوان آن کمیته) و اعلام کمیته مبنی بر سوء استفاده از نام و نشان تجاری علامات مزبور توسط برخی از صاحبان اماکن و فعالان اقتصادی جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه