کد خبر: 10205

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۹

آئین نامه اجرائی قانون حداکثری استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی

  با احترام باستناد نامه شماره ۹۹/۱۴۱۷۵۱ مورخ ۹۹/۰۸/۱۱ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، به اطلاع می رساند هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹۹/۷/۲۰ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت آئین نامه اجرایی جزء (۴) بند (الف) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۹۹/۱۴۱۷۵۱ مورخ ۹۹/۰۸/۱۱ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، به اطلاع می رساند هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹۹/۷/۲۰ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت آئین نامه اجرایی جزء (۴) بند (الف) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به شرح فایل پیوست تصویب کرد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه