کد خبر: 10210

تاریخ انتشار: 10 نوامبر 2020

صورتجلسه مصوبات نهمین جلسه کارگروه پایش رفتار تجاری

  با احترام باستناد نامه شماره ۹۹/۱۲۶۰۲۶ مورخ ۹۹/۰۷/۰۷ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، صورتجلسه مصوبات نهمین جلسه کارگروه پایش رفتار تجاری مورخ ۹۹/۶/۳۰ جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   •فایل پیوست   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۹۹/۱۲۶۰۲۶ مورخ ۹۹/۰۷/۰۷ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، صورتجلسه مصوبات نهمین جلسه کارگروه پایش رفتار تجاری مورخ ۹۹/۶/۳۰ جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/asnafpar/public_html/wp-content/themes/mweb-irpress2/comments.php on line 81