کد خبر: 10213

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۹

گشت مشترک نظارت بر واحدهای صنفی نانوایی، مرغ و گوشت و سوپرمارکت های بین راهی با حضور نمایندگان فرمانداری، بازرسی و نظارت اصناف، تعزیرات، اداره صمت و شبکه بهداشت

      “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

 

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه