کد خبر: 10235

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۹

برگزاری جلسه شورای مهارت شهرستان پردیس

  جلسه شورای مهارت شهرستان پردیس با موضوع مهارت آموزی در محیط کار واقعی با حضور معاونت محترم برنامه ریزی اداری و اقتصادی فرمانداری شهرستان پردیس، رئیس محترم مرکز فنی و حرفه ای شهرستان ،رئیس اتاق اصناف و روسای اتحادیه های صنفی شهرستان پردیس در روز یکشنبه مورخ ۱۸ آبان ماه در محل اتاق اصناف […]

 

جلسه شورای مهارت شهرستان پردیس با موضوع مهارت آموزی در محیط کار واقعی با حضور معاونت محترم برنامه ریزی اداری و اقتصادی فرمانداری شهرستان پردیس، رئیس محترم مرکز فنی و حرفه ای شهرستان ،رئیس اتاق اصناف و روسای اتحادیه های صنفی شهرستان پردیس در روز یکشنبه مورخ ۱۸ آبان ماه در محل اتاق اصناف شهرستان برگزار گردید.

در ابتدای جلسه معاون برنامه ریزی فرمانداری شهرستان درخصوص اهمیت مهارت آموزی در محیط کار واقعی توضیحاتی را بیان نمودند: امروزه بدلیل شرایط تولید و اشتغال و اقتصاد و جهت بهره وری هرچه بهتر از بنگاه های تولیدی منطقه الزاماً استادکاران ماهر می توانند اطلاعات علمی و عملی خود را به افرادی که تحت نظر آنان مشغول به فعالیت و تولید می باشند منتقل نمایند و با ارتباط گرفتن با مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان منجر به دریافت گواهینامه مهارت نیز خواهند شد.

در ادامه رئیس اتاق اصناف شهرستان پردیس به هماهنگی و همکاری در زمینه مهارت آموزی در محیط کار واقعی با مرکز فنی و حرفه ای تأکید نمودند.

و در پایان سرپرست مرکز فنی و حرفه ای شهرستان ضمن توضیح درخصوص آخرین ویرایش دستورالعمل اجرای طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی به روسای اتحادیه اطلاع و همچنین درخصوص آزمون صلاحیت فنی که از این به بعد کلیه متقاضیان پروانه کسب می بایست دارای گواهینامه مهارت باشند که مراحل کسب گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای از طرف مر کز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اقدام خواهد شد.

 

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه