کد خبر: 10266

تاریخ انتشار: 18 نوامبر 2020

اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

  با احترام باستاند نامه شماره ۷/۰۱/۱۰۴۴۶ مورخ ۹۹/۰۸/۲۵ اتاق اصناف ایران با موضوع اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵، بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۶۰ مورخ ۹۹/۰۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ جهت بهره برداری […]

 

با احترام

باستاند نامه شماره ۷/۰۱/۱۰۴۴۶ مورخ ۹۹/۰۸/۲۵ اتاق اصناف ایران با موضوع اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵، بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۶۰ مورخ ۹۹/۰۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/asnafpar/public_html/wp-content/themes/mweb-irpress2/comments.php on line 81