کد خبر: 10327

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۹

آیا زنجیره کرونا با تعطیلی صنوف قطع می شود؟

آیا تعطیلی ها باعث کاهش ویروس کرونا میشود؟

رییس اتاق اصناف یزد در پی تعطیلی اصناف به دلیل شیوع کرونا یادداشتی نوشت و در آن به تعطیلی ویژه اصناف انتقاد کرد و گفت راه های تردد درون و برون شهری همچنان باز است و توقعی برای کاهش ویروس کرونا نباید باشیم.

به گزارش اتاق اصناف ایران به نقل از موج، علیرضا حسنی در یادداشتی نوشت: شاید برای کسانی که کارمند و حقوق بگیر هستند این سوال معنا و مفهومی نداشته باشد چون سر برج حقوق و مزایایشان در حسابشان نشسته است و برای آنها گذران روز و نزدیک شدن به آخر برج مهم است. حرف من و امثال من را آنهایی که دستی به آتش دارند می فهمند.

آنهایی که برای سلامت جامعه با تعطیلی کسب وکارشان خانه نشینی می کنند و امید دارند با این کارشان سلامت را به شهر و کشورشان باز گردانند. می دانید این سلامتی را که برای جامعه دنبال می کنیم به چه قیمتی برای کسبه و بازاریان تمام می شود؟!

سلامت جامعه خیلی مهم است و هیچ کس منکرش نیست ولی برای سلامت جامعه فقط نمی توان کسبه را در هدف تعطیلی قرار داد.

آیا به خدا سه میلیون واحد صنفی از جمعیت هشتادمیلیونی می تواند در این جنگ بحران ویروس کرونا بدون حمایت دولت در بسته های حمایتی و همینطور رعایت اصول بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی از طرف عموم مردم امکان پذیر باشد؟

تعطیلی صنوف فقط مرحمی روی زخم است و مانند این است که دوای سرطان را در اصناف دنبالش بگردیم. اگر می خواهیم شعار مدیریتی در کنترل ویروس را بدهیم آمار کم می شود ولی ریشه کن نمی گردد چون راه تردد را مدیریت نمی کنیم.

با تعطیلی کسبه شاهد این اتفاقات در بلند مدت خواهیم بود،سونامی چک های برگشتی، ورشکستگی و خانه نشینی، آبروریزی کسبه آبرومند، افزایش بیکاری در جامعه و بیکاری در جامعه خودش مسائل و هزینه های بیشتری به دنبال دارد.

نبود درآمد برای سفره خانوار که خانواده را به اعماق نابودی برده و متلاشی می کند پس بهتر است برای قطع زنجیره ویروس کرونا برنامه ریزی و مدیریت مداوم برای کل جامعه، هدف گذاری شود.

ارسال دیدگاه