کد خبر: 10394

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۹

پاسخ های علمی به برخی از باورهای غلط در مورد ویروس کرونا

باستناد نامه شماره ۹۹/۱۴۵۴۱۲ مورخ ۹۹/۰۸/۲۰ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص دومین جلسه کارگروه پدافند غیرعامل مورخ ۹۹/۸/۱۱، پاسخ های علمی به برخی از باورهای غلط در مورد ویروس کرونا به شرح فایل پیوست اعلام می گردد. •فایل پیوست “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

باستناد نامه شماره ۹۹/۱۴۵۴۱۲ مورخ ۹۹/۰۸/۲۰ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص دومین جلسه کارگروه پدافند غیرعامل مورخ ۹۹/۸/۱۱، پاسخ های علمی به برخی از باورهای غلط در مورد ویروس کرونا به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

•فایل پیوست

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه