کد خبر: 10493

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۹

امکان استمرار بهره مندی از معافیت حق بیمه سهم کارفرمایان درصورت انتقال کارگاه

با احترام باستناد نامه شماره ۷/۰۹/۱۰۹۰۶ مورخ ۹۹/۰۹/۰۵ اتاق اصناف ایران با موضوع امکان استمرار بهره مندی از معافیت حق بیمه سهم کارفرمایان درصورت انتقال کارگاه در کارگاه های کمتر از پنج نفر شاغل به اطلاع می رساند آن دسته از کارفرمایان کارگاه های دارای جواز فعالیت (پروانه کسب صنفی و …) که قبل از […]

با احترام

باستناد نامه شماره ۷/۰۹/۱۰۹۰۶ مورخ ۹۹/۰۹/۰۵ اتاق اصناف ایران با موضوع امکان استمرار بهره مندی از معافیت حق بیمه سهم کارفرمایان درصورت انتقال کارگاه در کارگاه های کمتر از پنج نفر شاغل به اطلاع می رساند آن دسته از کارفرمایان کارگاه های دارای جواز فعالیت (پروانه کسب صنفی و …) که قبل از صدور بخشنامه مورخ ۹۹/۷/۱۹ برابر مقررات از تسهیلات موضوع قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر بهره مند گردیده اند، درصورت جابجایی کارگاه و انتقال به مکان جدید (همان کارفرما و فعالیت) با احراز شرایط قانونی می توانند کمافی السابق از معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع قانون اخیرالذکر بهره مند گردند.

.

•فایل پیوست

.

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/asnafpar/public_html/wp-content/themes/mweb-irpress2/comments.php on line 81