کد خبر: 10501

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۹

برخی مصوبات دولت درخصوص بسته های حمایتی پیشنهادی اتاق اصناف ایران

باستناد نامه شماره ۷/۲۴/۱۰۹۰۸ مورخ ۹۹/۰۹/۰۵ اتاق اصناف ایران با موضوع برخی مصوبات دولت درخصوص بسته های حمایتی پیشنهادی اتاق اصناف ایران، مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۹۹/۹/۱ و بسته های حمایتی پیشنهادی اتاق اصناف ایران به شرح فایل پیوست جهت بهره برداری اعلام می گردد. . •فایل پیوست . […]

باستناد نامه شماره ۷/۲۴/۱۰۹۰۸ مورخ ۹۹/۰۹/۰۵ اتاق اصناف ایران با موضوع برخی مصوبات دولت درخصوص بسته های حمایتی پیشنهادی اتاق اصناف ایران، مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۹۹/۹/۱ و بسته های حمایتی پیشنهادی اتاق اصناف ایران به شرح فایل پیوست جهت بهره برداری اعلام می گردد.

.

•فایل پیوست

.

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/asnafpar/public_html/wp-content/themes/mweb-irpress2/comments.php on line 81