کد خبر: 10682

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹

راهنمای کامل سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات از سازمان های صنفی

با احترام باستناد نامه شماره ۹۹/۱۵۰۱۹۵ مورخ ۹۹/۰۹/۰۲ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، اینفوگرافی و راهنمای کامل سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات از سازمان های صنفی جهت آگاهی و بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد. . •فایل پیوست •پیوست ۱ •پیوست ۲ •پیوست ۳ •پیوست ۴ . “روابط عمومی […]

با احترام

باستناد نامه شماره ۹۹/۱۵۰۱۹۵ مورخ ۹۹/۰۹/۰۲ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، اینفوگرافی و راهنمای کامل سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات از سازمان های صنفی جهت آگاهی و بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

.

•فایل پیوست

•پیوست ۱

•پیوست ۲

•پیوست ۳

•پیوست ۴

.

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه