کد خبر: 10684

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹

طرح تشدید بازرسی و نظارت بربازار در سطح شهرستان پردیس

طرح تشدید بازرسی و نظارت بربازار در سطح شهرستان پردیس توسط بازرسان اتاق اصناف، اداره صمت، نماینده تعزیرات حکومتی وبا همکاری نمایندگان اتحادیه های صنفی این شهرستان “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

طرح تشدید بازرسی و نظارت بربازار در سطح شهرستان پردیس توسط بازرسان اتاق اصناف، اداره صمت، نماینده تعزیرات حکومتی وبا همکاری نمایندگان اتحادیه های صنفی این شهرستان

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه