کد خبر: 10697

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹

ضرورت اجرای ماده (۶۳) الحاقی قانون رفع موانع تولید

با احترام باستناد نامه شماره ۳/۲۵۰۲/ص/۹۹ مورخ ۹۹/۰۸/۹۹ فرمانداری شهرستان پردیس، تصویب نامه شماره ۶۰/۱۸۳۰۰۳ مورخ ۹۹/۷/۲۷ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص ضرورت اجرای ماده (۶۳) الحاقی قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد. . […]

با احترام

باستناد نامه شماره ۳/۲۵۰۲/ص/۹۹ مورخ ۹۹/۰۸/۹۹ فرمانداری شهرستان پردیس، تصویب نامه شماره ۶۰/۱۸۳۰۰۳ مورخ ۹۹/۷/۲۷ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص ضرورت اجرای ماده (۶۳) الحاقی قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

.

•فایل پیوست

.

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه