کد خبر: 12333

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

اطلاعیه اتاق اصناف ایران در راستای حمایت های مالیاتی و حمایت های بانکی در بسته حمایت از کسب وکارها و مشاغل بشدت آسیب دیده از کرونا

اطلاعیه اتاق اصناف ایران پیرو دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی مبنی بر افزایش نصاب فروش کالا و خدمات موضوع تبصره ماده ۱۰۰ برای عملکرد سال ۱۳۹۹ با عنایت به مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۸ ابلاغ شد به شرح ذیل است : پیرو دستورالعمل‌های شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ […]

اطلاعیه اتاق اصناف ایران پیرو دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی مبنی بر افزایش نصاب فروش کالا و خدمات موضوع تبصره ماده ۱۰۰ برای عملکرد سال ۱۳۹۹ با عنایت به مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۸ ابلاغ شد به شرح ذیل است :

پیرو دستورالعمل‌های شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ و ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷، با عنایت به مفاد جزء (۲) بند (الف) مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مبنی بر افزایش یک و نیم برابری حکم مقرر در بند (ع) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موارد ذیل مقرر گردید:

۱- عبارت سی برابر مندرج در بند (۱) دستورالعمل ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۱ به عبارت چهل و پنج برابر افزایش یافته، لذا سقف تعیین شده به عنوان حداکثر فروش کالا و خدمات مؤدیان موضوع تبصره ماده ۱۰۰، اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم در بندهای (۱)، (۲)، (۵) و (۶) دستورالعمل یاد شده، از مبلغ ده میلیارد و هشتصد میلیون ریال به مبلغ شانزده میلیارد و دویست میلیون ریال افزایش می‌یابد.

۲- تعداد یکصد و پنج (۱۰۵) قطعه سکه درج شده در بندهای (۱)، (۴-۲)، (۳) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۸ به یکصد و پنجاه و پنج (۱۵۵) قطعه سکه افزایش می‌یابد.

ضمناً آن دسته از اشخاص حقیقی که در سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت بیش از ۱۵۵ قطعه سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده‌اند، مشمول مفاد دستورالعمل ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۸ نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و حسب مورد پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر می باشند.

🔸حمایت های مالیاتی و تمدید بسته حمایت از کسب وکارهای و مشاغل آسیب دیده از کرونا در سال ۱۴۰۰

۱- موارد مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی که آخرین مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی آنان از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ باشد و نیز احکام اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم و ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت دو ماه تمدید می‌شود.

۲- حکم مقرر در بند (ع) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم، برای عملکرد سال ۱۳۹۹ به میزان یک و نیم برابر افزایش می‌یابد.

۳- برای مشاغل و کسب‌وکار‌های به شدت آسیب‌دیده از کرونا، بدهی‌های مالیاتی قطعی شده مالیات‌های عملکرد و ارزش افزوده که تاریخ سررسید پرداخت آن‌ها تا پایان سال ۱۳۹۹ بوده است تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ بدون محاسبه جریمه دیرکرد برای مدت مذکور امهال می‌گردد.

۴- برای مشاغل و کسب‌وکار‌های به شدت آسیب‌دیده از کرونا، کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم (وصول مالیات) تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ موقوف الاجرا می‌شود.

۵- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در قوانین مالیات‌های مستقیم و ارزش‌افزوده برای مؤدیان مالیاتی را مطابق دستورالعملی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، در سال ۱۴۰۰ مورد بخشودگی قرار دهد.

۶- بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض برای مؤدیان مالیاتی، به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تمدید می‌شود.

اطلاعیه اتاق اصناف ایران در راستای حمایت های بانکی دولت تحت عنوان ” تمدید بسته حمایت از کسب وکارها و مشاغل بشدت آسیب دیده از کرونا” که در هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ که به تایید مراجع ذی ربط نیز رسیده است بدین شرح منتشر شد:

۱. برای صاحبان مشاغل و کسب‌وکار‌های به شدت آسیب‌دیده از کرونا (به غیر از تسهیلات قرض الحسنه)، بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی که موعد پرداخت ‌آن‌ها در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۰ بوده و در این بازه زمانی پرداخت نشده است، منوط به آن که بدهی‌ آن‌ها به شبکه بانکی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ در طبقه جاری قرار داشته باشد، به انتهای دوره تقسیط منتقل می‌شود تا طی چهار قسط پس از آخرین قسط وصول گردد.

تسهیلات پرداختی از محل صندوق کارآفرینی امید که جهت کسب‌وکارهای به شدت آسیب‌دیده پرداخت شده است نیز مشمول امهال این بند می‌شود.

موعد پرداخت تسهیلات با بازپرداخت به صورت دفعی برای مشمولین این بند که سررسید بازپرداخت آن در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ باشد، به پایان تیرماه سال جاری منتقل می‌شود. استمهال موارد این بند از احتساب و اخذ وجه التزام تأخیر تادیه دین و کارمزد اضافی مستثنی است.

مشمولین این بند تا موعد مقرر برای بازپرداخت اقساط دارای سررسید طی چهار ماهه اول سال ۱۴۰۰، مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بانکی ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی‌شود.

۲. ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقرر در ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون چک (صرفاً برای اخذ تسهیلات) برای چک‌های صادره توسط صاحبان مشاغل و کسب‌و‌کارهای به شدت آسیب‌دیده از کرونا که تاریخ مندرج در چک در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ بوده و منجر به برگشت چک و صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰ گردد، در صورت تسلیم تقاضا از سوی صادرکننده چک به بانک یا مؤسسه اعتباری محال علیه، طی یک ماه پس از تاریخ برگشت، اعمال نخواهند شد.

۳. مصوبه جلسه ۶۷ ستاد ملی مدیریت کرونا مطابق ذیل اصلاح می‌شود:
در صورت عدم موجودی کافی اشخاص برای چک‌های صادره، با سررسید اول تا بیستم اردیبهشت سال ۱۴۰۰، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از صدور گواهینامه عدم پرداخت و برگشت چک، در صورتی که حداکثر تا ۲۰ خردادماه سال جاری به بانک ارائه شوند، اجتناب نمایند. محاکم و ضابطین قضایی نیز از صدور اجراییه در این موارد، در بازه زمانی مزبور خودداری کنند.

همچنین چک‌هایی که سررسید آن‌ها اول تا بیستم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ بوده و به دلیل عدم موجودی کافی منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده‌اند نیز تا ۲۰ خردادماه مشمول ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقرر در قانون چک نخواهند شد.

۴. مهلت ثبت‌نام مشاغل و کسب‌وکارهای به شدت آسیب‌دیده از کرونا متقاضی اخذ تسهیلات کرونایی، تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ و با شرایط دستورالعمل ابلاغ شده قبلی توسط کارگروه اقتصادی مقابله با کرونا تمدید می‌شود. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف به پرداخت تسهیلات کرونایی اعم از تسهیلات جدید یا تسهیلات مراحل قبلی تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۰ هستند.

۵. مهلت ثبت‌نام مشاغل و کسب‌و‌کارهای به شدت آسیب‌دیده از کرونا برای دریافت تسهیلات مصوب ستاد ملی کرونا در بخش‌های گردشگری (مصوبه جلسه ۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲)، ورزش و جوانان (مصوبه جلسه ۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵)، فرهنگ و هنر (مصوبه جلسه ۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲) و حمل و نقل ریلی و هوایی (مصوبه جلسه ۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹) تا پایان شهریور ۱۴۰۰ مطابق همان دستورالعمل‌ و شرایط ابلاغی قبلی تمدید می‌شود.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف به پرداخت تسهیلات کرونایی اعم از تسهیلات جدید یا تسهیلات مراحل قبلی تا پایان آبان ۱۴۰۰ هستند.

مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب‌دیده نظیر مهد کودک‌ها، تالارها، پارک‌های آبی و شهربازی‌ها که پیش از این مشمول برخورداری از تسهیلات کرونایی نبوده‌اند مطابق دستورالعملی که از سوی کارگروه فوق ابلاغ خواهد شد، مشمول برخورداری از تسهیلات خواهند شد.

۶. بازپرداخت اقساط تسهیلات کرونایی اخذ شده توسط مشاغل و بنگاه‌های موضوع بند (۵) اعم از تسهیلات کرونایی قبلی و یا تسهیلات جدید موضوع بند (۵)، تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ امهال می‌شود.

۷. تمامی تسهیلات ۵۰۰۰ میلیارد تومانی مصوب تبصره ماده (۲) دستورالعمل پرداخت تسهیلات به واحدهای کسب‌و‌کار به شدت آسیب‌دیده از کرونا مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موضوع ابلاغیه شماره ۲۷۵۸-۹۹/م مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ به بخش حمل و نقل ریلی و هوایی اختصاص می‌یابد تا علاوه بر ۳۵۰۰ میلیارد تومان مصوب قبل، معادل ۱۰۲۰ میلیارد تومان صرف بنگاه‌های بخش یاد شده شود و ۴۸۰ میلیارد تومان مابقی نیز مطابق مصوبات جلسه ۳۷ کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ برای پرداخت به شرکت‌های بهره‌بردار مترو کلان شهرها اختصاص یابد.

۸. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این مصوبات را ظرف مدت ۴۸ ساعت برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید.

ارسال دیدگاه