کد خبر: 12368

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۰

دیدار شهردار پردیس با اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی شهرستان به مناسبت روز ملی اصناف

به مناسبت روز ملی اصناف، مرتضی همتی شهردار محترم شهر پردیس بهمراه هیئت همراه با رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان و اتحادیه های صنفی شهرستان پردیس دیدار کردند. . . “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

به مناسبت روز ملی اصناف، مرتضی همتی شهردار محترم شهر پردیس بهمراه هیئت همراه با رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان و اتحادیه های صنفی شهرستان پردیس دیدار کردند.

.

.

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه