کد خبر: 12379

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۰

دیدار رئیس اداره صمت و معاونت برنامه ریزی فرمانداری شهرستان با اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی شهرستان به مناسبت روز ملی اصناف

به مناسبت روز ملی اصناف، حامد سوریان رئیس محترم اداره صنعت، معدن و تجارت و سیدمهدی حسین نژاد معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی فرمانداری شهرستان با رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان و اتحادیه های صنفی شهرستان پردیس دیدار کردند. . . “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

به مناسبت روز ملی اصناف، حامد سوریان رئیس محترم اداره صنعت، معدن و تجارت و سیدمهدی حسین نژاد معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی فرمانداری شهرستان با رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان و اتحادیه های صنفی شهرستان پردیس دیدار کردند.

.

.

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه