کد خبر: 12412

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۰

تبریک رئیس پلیس امنیت شهرستان پردیس به مناسبت روز ملی اصناف

تبریک رئیس و پرسنل محترم پلیس امنیت شهرستان پردیس به مناسبت روز ملی اصناف . . “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

تبریک رئیس و پرسنل محترم پلیس امنیت شهرستان پردیس به مناسبت روز ملی اصناف

.

.

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه