کد خبر: 12448

تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۰

روز صنعت و معدن گرامی باد

. . “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

.

.

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه