کد خبر: 12628

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

اطلاعات و مشخصات کارفرمایان صنوف برای تهیه واکسن

با احترام باستناد نامه شماره ۷/۱۱۱/۸۹۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ اتاق اصناف ایران با موضوع مقابله با بیماری کرونا و مدیریت هوشمند، هدفمند و موثر محدودیت ها (تعطیلی واحدهای صنفی در پیک های شیوع بیماری کرونا)،به اطلاع می رساند سامانه جامع مدیریت هوشمند بحران بیماری های همه گیر به نشانی https://sdms.moi.ir/asnaf طراحی و پیاده سازی شده است […]

با احترام

باستناد نامه شماره ۷/۱۱۱/۸۹۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ اتاق اصناف ایران با موضوع مقابله با بیماری کرونا و مدیریت هوشمند، هدفمند و موثر محدودیت ها (تعطیلی واحدهای صنفی در پیک های شیوع بیماری کرونا)،به اطلاع می رساند سامانه جامع مدیریت هوشمند بحران بیماری های همه گیر به نشانی https://sdms.moi.ir/asnaf طراحی و پیاده سازی شده است که از طریق آن وضعیت سلامت هر یک از متصدیان و شاغلین واحدهای صنفی قابل رویت بوده و در نتیجه دیگر نیازی به اعمال محدودیت و تعطیلی همه واحدهای صنفی توسط دولت نمی باشد. متصدیان واحدهای صنفی می توانند به سامانه مذکور مراجعه نموده و با ورود کدملی، شماره تلفن همراه، شماره پروانه کسب و شماره کد کارگاه (تأمین اجتماعی) اطلاعات خود و شاغلین واحد صنفی خود را مشاهده و در صورت وجود مغایرت نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند.

لازم به ذکر است، باتوجه به موافقت معاون محترم بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آن دسته از متصدیان، شاغلین و افراد شاغل خویش فرما در واحد های صنفی که اطلاعات آنها در سامانه فوق الذکر ثبت شده باشد و تاکنون موفق به دریافت واکسن کووید ۱۹ نشده باشند، بلافاصله نوبت آن ها در نزدیک ترین پایگاه ثبت و از طریق پیامک به آن ها اطلاع رسانی خواهد شد .

.

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه