کد خبر: 12635

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

برگزاری کلاس آموزشی نظام یکپارچه و فراگیر پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

اولین جلسه کلاس آموزشی نظام یکپارچه و فراگیر پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با حضور جناب آقای محمدزاده مدرس اداره امور مالیاتی شرق استان تهران و روسای اتحادیه های صنفی و مسئولین واحد مالی اتاق اصناف شهرستان پردیس در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ برگزار گردید. . . “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

اولین جلسه کلاس آموزشی نظام یکپارچه و فراگیر پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با حضور جناب آقای محمدزاده مدرس اداره امور مالیاتی شرق استان تهران و روسای اتحادیه های صنفی و مسئولین واحد مالی اتاق اصناف شهرستان پردیس در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ برگزار گردید.

.

.

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه